Recrealux logo

Voor aanleg, onderhoud, accessoires en service

Frequentieregelaars


Met een frequentieregelaar kan het toerental van de zwembadpomp worden aangepast wat direct leidt tot minder vermogen en minder stroomopname. Maar wanneer kunnen we het toerental van de pomp dan omlaag brengen? De filterperformance (zowel bij toepassing zand als bij AFM) verhoudt zich omgekeerd proportioneel tot de filtersnelheid. Hoe langzamer de filtersnelheid, hoe beter de filtratie en dus de waterkwaliteit. Het tegenovergestelde geldt voor de terugspoelsnelheid. Hoe hoger de terugspoelsnelheid, hoe beter de terugspoeling.

Pompcapaciteit

In het verleden werd er eigenlijk altijd gezocht naar een compromis tussen de filtersnelheid en de terugspoelsnelheid, waarbij er vaak werd gekozen voor een iets grotere pompcapaciteit waarbij (zeker in openbare situaties) de capaciteit met kranen/afsluiters dan werd geknepen. Met andere woorden; er werd een compromis gezocht tussen de filter- en terugspoelsnelheid door continue vol gas te rijden waarbij met de rem werd gecorrigeerd. In veel gevallen was de helft van de ingezette motorsterkte voldoende geweest. Door het inzetten van frequentieregelaars kunnen de juiste snelheden worden gekozen waarbij overcapaciteit van de pomp niet leidt tot hogere energiekosten. Daarbij zijn grote besparingen op stroom realiseerbaar. Bijkomend voordeel is dat het geluidsniveau en de slijtage van de pomp ook minder zal zijn.

Optidrive E2

Met de Optidrive E2 frequentieregelaar kunt u veel meer dan enkel het toerental aanpassen. De Optidrive E2 is een intelligente sturing welke 3-fasen zwembadpompen op 230V aan kan sturen zonder dat daar een aansluiting met krachtstroom voor aanwezig hoeft te zijn omdat de voeding 1 fase 230V betreft. Uitvoeringen met 400V in en 3 fase 400V is ook leverbaar.

Door het reduceren van het toerental kan een energiebesparing van 50% worden gehaald. Door alle paramaters juist af te stemmen op de betreffende pomp, kan een besparing van 70- 75% worden gehaald. Deze optimale parameterinstellingen worden verzorgd door de regelaars vooraf te programmeren.

Rekenvoorbeeld: 

Voor een privé buitenbad met een inhoud van 60 m3 wordt normaliter een filter en pomp toegepast met een capaciteit van ongeveer 15 m3 /h. Vaak wordt de filterpomp dan 12 uur per 24 uur ingeschakeld bij een filtersnelheid van 50 m/h. Door de filterpomp 24 uur per dag te laten draaien en de flow met 50% te reduceren bereikt u het volgende:

  • Een filtersnelheid van slechts 25 m/h (wat wenselijk is en een betere filtratie geeft)
  • Een veel lagere weerstand. De benodigde kracht om het water tegen deze lage snelheid rond te pompen is nog slechts 25%.

Dit kunt u vergelijken met autorijden. Door de snelheid met 50% te verminderen wordt het brandstofverbruik aanzienlijk minder.

Bij een buitenbad kun je bij een zwemseizoen van 5 maanden een besparing realiseren van ongeveer 1750 kW/h = € 330,- (1 kWh = € 0,19). Bij een binnenbad is de besparing 4250 kWh = € 807,-. De terugverdientijd van de Optidrive E2 is gemiddeld ongeveer 1 jaar. Een must voor elke zwembadinstallatie dus.