Recrealux logo

Voor aanleg, onderhoud, accessoires en service

Leidingdiameters


Dat leidingdiameters ook van invloed zijn op het energieverbruik is niet bij iedereen bekend. Toch weet iedereen dat te kleine leidingdiameters leiden tot weerstand waardoor de pomp extra stroom verbruikt. Eigenlijk kun je stellen dat leidingdiameters wel te klein maar eigenlijk bijna nooit te groot gekozen kunnen worden. Vaak zien we dat bij een privébad, waarbij een filtercapaciteit van 10 of zelfs 15m3 /h wordt gekozen, nog steeds leidingen van 50mm worden toegepast. Dit terwijl de kosten voor 63 of 75mm nauwelijks hoger zijn terwijl het energieverbruik wel degelijk minder zal zijn.

Rekenvoorbeeld: 

Uitgaande van een zwembad met een filterpompcapaciteit van 15m3 /h waarbij 30 meter leiding en 10 PVC knietjes 900 zijn toegepast, is het drukverlies als volgt:

  • Bij leidingdiameter 50mm : 0,7 bar
  • Bij leidingdiameter 63mm : 0,22 bar
  • Bij leidingdiameter 50mm + 1½” terugspoelventiel : 1,2 bar
  • Bij leidingdiameter 63mm + AE 3-weg ventiel 63mm : 0,3 bar.

Als we nader kijken naar het onderste voorbeeld is het verschil in drukverlies dus 0,9 bar. Dat betekent dat op de watercirculatie een besparing van 0,5kW per uur dat de pomp in bedrijf is wordt bespaard. Dat is dus al gauw 900kW per zwemseizoen (uitgaande van 5 maanden = € 171,-).

Isolatie kuip, leidingen en buffertank 

Zoals reeds eerder in dit document genoemd is de grootste energiebesparing te realiseren met een lamellenafdekking. Bij warmere watertemperaturen loont het zich toch om het bad en de buffertank te isoleren. Bij de leidingen loont het zich om de persleidingen (na verwarming) te isoleren, zeker als deze 10 meter of langer zijn. Isolatie van de kuip loont zich bij watertemperaturen boven 28 graden Celsius. Bij whirlpools en spa’s is isolatie een must. Een niet geïsoleerde buffertank van 3000 liter (1 m2 , 70% gevuld) verliest bij 30 graden Celsius watertemperatuur en een omgevingstemperatuur van 15 graden Celsius ongeveer 540W per uur. Een geïsoleerde buffertank verliest nog ongeveer 105 W per uur. Uitgaande van 12 uur per dag dat de filterpomp draait kan hier dus ongeveer 435 x 12 x 150 (dagen per jaar) = 783 kW (= € 150,-/jaar).