Recrealux logo

Voor aanleg, onderhoud, accessoires en service

Zonnecollectoren


Zonnecollectoren zijn al decennia lang het voorbeeld van schone goedkope energieopbrengst. De enige energie die nodig is betreft de pomp welke nodig is om het water over het dak te laten circuleren. Een zonnecollectorsysteem heeft een hoger rendement dan een solar lamellenafdekking. Dat komt omdat zonnecollectoren op het dak extra zonne-energie omzetten in warmte. Bij een solar lamellendeck wordt enkel de afmetingen van de wateroppervlakte benut, terwijl bij een collectorsysteem sprake is van een extra verwarmingssysteem. Zeker bij mooi weer als het deck is geopend is het zwembad zelf al een solarsysteem en zorgt het collectorsysteem voor extra energiewinst.

 Collectoroppervlakte

Als men een zonnecollectorsysteem bezit is het eigenlijk niet meer zinvol om ook nog solarlamellen toe te passen. Dit verkort weliswaar de opwarmtijd een beetje maar het maakt het zwemseizoen niet echt veel langer. Om dezelfde reden is het niet zinvol om meer dan 120% collectoroppervlakte (ten opzichte van de wateroppervlakte van het zwembad) toe te passen (de gewenste temperatuur wordt bij mooi weer snel bereikt). Overcapaciteit aan collectoren levert dan niet veel meer rendement op. Voldoende capaciteit is echter wel een must. In de regel is minimaal 75% van de wateroppervlakte benodigd als collectoroppervlakte.

 Voor- en nadelen van zonnecollectoren

Het nadeel van zonnecollectoren is dat ze optisch niet erg fraai zijn. Bij schuine daken waar de collectoren duidelijk zichtbaar zijn is dit optisch niet altijd mooi. Daar tegenover staat het voordeel dat de watertemperatuur bij zonnecollectorsystemen beter te regelen is dan bij een solarlamellenafdekking.