Recrealux logo

Voor aanleg, onderhoud, accessoires en service

Zwembadsturing bij Overloopbanen


Voor overloopbaden is er een intelligente sturing ontwikkeld welke zeker thuis hoort in het rijtje van producten waarmee aanzienlijk energiekosten bespaard kunnen worden. Zoals we al eerder hebben genoemd bij de afdekkingen wordt afkoeling van het water vooral veroorzaakt door verdamping. Hoe meer we de verdamping kunnen voorkomen, hoe meer energie we kunnen besparen. Met deze insteek werd de Aqua Easy Control Plus sturing ontwikkeld.

Met de sturing, in combinatie met een Aqua Easy 3-weg ventiel, kan automatisch worden geschakeld tussen aanzuiging via de overloopgoot (via de buffertank) of aanzuiging direct uit het bad via bijvoorbeeld de bodemput. Er kan worden gekozen om deze omschakeling te sturen via programmeertijden of op basis van de buitentemperatuur. Bij koude buitentemperaturen waarbij het zwembad niet in gebruik is (lamellenafdekking gesloten) wordt het water niet gecirculeerd via de overloopgoot, maar direct via het zwembad. Daardoor wordt verdamping van het water via de (onafgedekte) goot voorkomen. Het advies blijft om in elk geval 2 uur per dag te circuleren via de goot zodat het water overal regelmatig circuleert (goede waterkwaliteit) en ook het waterniveau in het bad en de buffertank correct blijft.

Het systeem maakt het ook mogelijk om terug te spoelen direct uit het bad. Daardoor kan de buffertank en het filter in principe een beetje kleiner gedimensioneerd worden. Hierbij merken we op de in het kader van een gewenste lagere filtersnelheid het filter niet kleiner maar juist groter zou moeten zijn.

Rekenvoorbeeld: 

Bij een buitenzwembad van 10,0×5,0×1,50 werd gedurende 2 jaar getest door gebruik te maken van de AE Control Plus sturing i.c.m. een AE 3-weg ventiel. Bij een zwemseizoen van 5 maanden werd het eerste jaar 10.000 kWh bespaard, het tweede jaar 17.000 kWh. We praten dan over besparingen die ergens tussen € 1.900,- en 3.200,- per jaar liggen. Ook bij binnenbaden werden ongeveer dezelfde besparingen behaald. Weliswaar is de afkoeling (verdamping) wat minder, maar in de regel is een binnenbad wel 12 maanden operationeel. Bij een binnenbad wordt het systeem veelal op tijd gestuurd of wordt er via de overloopgoot aangezogen via bijvoorbeeld de niveaubewaking van de buffertank (zodat geschakeld wordt als er zwemmers in het bad gaan). Bijkomend voordeel bij binnenbaden: omdat verdamping wordt geminimaliseerd zal de luchtontvochtiger ook minder vaak worden ingeschakeld wat ook leidt tot een kostenbesparing.