Recrealux logo

Voor aanleg, onderhoud, accessoires en service

Warmtepompen


Warmtepompen hebben de laatste jaren flink terrein gewonnen als het gaat om een verwarmingssysteem voor zwembaden.

COP waarde van de warmtepomp

De COP waarde (Coëfficiënt Of Performance) geeft het rendement van de warmtepomp aan. De COP waarde drukt de verhouding uit tussen de opgenomen energie en de warmteopbrengst. Een COP van 5 wil zeggen dat er 1 kW stroom wordt opgenomen door de warmtepomp en dat dit 5 kW warmteopbrengst oplevert. Bij het noemen van COP waarden wordt er helaas veel onduidelijkheid gecreëerd.

In het algemeen kun je zeggen dat hoe hoogwaardiger de warmtepomp, hoe hoger de COP waarde zal zijn. Daarbij moet dan wel in acht worden genomen dat dezelfde vergelijkingsparameters met elkaar worden vergeleken (buitentemperatuur, watertemperatuur en luchtvochtigheid). Er zijn warmtepompen met een COP van 3,0 maar ook met een COP van 5,5 (uitgaande van een watertemperatuur van 25 graden Celsius, 16 graden Celsius buitentemperatuur en 70% luchtvochtigheid).

Helaas geven fabrikanten niet altijd de juiste waarden op, net zoals bij het opgeven van het geluidsniveau. Soms wordt de COP genoemd bij watertemperaturen die variëren van 25-30 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 90%. Daar veel fabrikanten van warmtepompen uit (Zuid) Frankrijk of China komen, zien we hier dat men COP waarden noemt bij optimale omstandigheden die in ons klimaat nooit gehaald kunnen worden. Het daadwerkelijke rendement en geluidsniveau kunnen enkel worden bepaald door de warmtepomp goed te testen op een testbank.

Slachtoffer is vaak de consument die nog steeds hoge stroomrekeningen heeft of die had verwacht dat de warmtepomp in staat is om het bad continue op 300 C te houden. Een eerlijk en goed advies is dus wenselijk om achteraf discussie te voorkomen. Wij melden dan ook heel duidelijk dat een warmtepomp weliswaar populair is, maar in veel gevallen niet het rendement heeft wat in de folder wordt beloofd, terwijl de energiekosten ook nog eens hoger uitvallen. Kortom, het klimaat in Nederland en België is zeker niet ideaal om een warmtepomp efficiënt in te kunnen zetten voor het verwarmen van zwembadwater.

Rekenvoorbeeld: 

De verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs bepaalt de energiekosten. Bijvoorbeeld: De productie van 1 GJ warmte met een hoogrendementsketel ten opzicht van een warmtepomp:

  • De hoogrendementsketel heeft een gemiddeld rendement van 90% op bovenwaarde.
  • De warmtepomp heeft een COP van 5.
  • De energetische waarde van 1 kWh elektriciteit is 1 kJ/s * 3600s = 3600 kJ = 3,6 MJ
  • De energetische waarde (bovenwaarde) van 1 m3 aardgas bedraagt 35,2 MJ
  • De kosten voor 1 kWh elektriciteit bedragen € 0,19
  • De kosten voor 1 m3 aardgas bedragen € 0,60

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de hoogrendementsketel: 1000/0,90 = 1100 MJ aan aardgas nodig, ofwel 1100/35,2 = 31,5 m3 aardgas.

De kosten hiervoor bedragen 31,5 * € 0,60 = € 19,00.

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de warmtepomp 1000/5 = 200 MJ aan elektra nodig, ofwel 200/3,6 = 55,5 kWh.

De kosten hiervoor bedragen 55,5 * € 0,19 = € 10,55.

Om het resultaat met een elektrische verwarming te bereiken is € 63,33 aan elektriciteit benodigd.