Recrealux logo

Voor aanleg, onderhoud, accessoires en service

Glascollectoren


Helaas gaan er een hoop onware geruchten over dit type collector rond. Zo wordt er verteld dat glascollectoren een veel hoger rendement opleveren dan polyproyleen- of EPDM collectoren. Glascollectoren zijn bedacht om de uitstraling van de zon te minimaliseren. Ze worden met een speciale warmtedrager uitgevoerd en het zwembadwater stroomt dus niet direct door de collector. Glascollectoren hebben een warmteopslagmedium nodig en daarnaast ook een warmtewisselaar. Glascollectoren leveren enkel een veel hoger rendement als het gaat om water waar een hoge temperatuur gewenst is. Daarom zijn ze ideaal voor toepassing bij huisverwarming. Omdat je bij een zwembad praat over relatief lage temperaturen is dat rendementsverschil (minder dan 10%) te verwaarlozen terwijl de kosten wel een heel stuk hoger liggen (tot wel 4x zo duur).